Zveřejněno 14. 5. 2018

Pískovcové lezení v Labském údolí rozděluje řeka Labe na dvě strany z pohledu směru toku na pravý a levý břeh. Na pravém břehu se nachází cesty i 50 m dlouhé, obvykle expedičního charakteru. Naproti tomu levý břeh je více o sportovním lezení. Délka lana je pro oba břehy vhodná i 100 m, ale vystačíte si i s 80 m lanem. Počet expresek obvykle do 10 ks a jsou vhodné smyce na prodloužení jištění, aby lano netáhlo. Tradiční cesty občas vyžadují schopnost založit nějakou tu smyci či uzlík, ale zejména nové sportovní cesty jsou osazeny borháky tak, že prvolezec obvykle v místech, které jsou těžké, tak zajistil místo jištěním. Slaňáky b&y acute;va jí osazeny mailonkou, případně i ocelovou karabinou. Charakterem se lezení v Labáku liší od ostatních pískovcových lezení lištami a kizi, tedy tenkými strukturami, které kupodivu unesou i celého lezce. Výhodný je také fakt, že obvykle nic nezaložíte, takže se můžete plně věnovat lezení a není nutné si lámat hlavu, kam dát jaký uzlík, který založit jistou dobu trvá. Takže ještě na zemi můžete zhodnotit, jestli dolezete v klidu k jednotlivým jištěním a pak už stačí jen realizovat plán a užívat si občas vzdušné pasáže se štědrými odlezy.

 

Ohledně spaní je vhodné využít ubytování v Bykovci pro pravý břeh u hřiště, kde je k dispozici i sprcha za mrzký peníz, jídlo vlastní nebo Belveder, pro levý břeh pak hospoda U kosti a Dolní Žleb, kde je camp, sítě, wellness tryska v potoce s příjemně chladivou vodou a hotová jídla za cenu kolem 100 Kč, takže můžete řešit jen snídaně a večeře v hospodě.

Moderní aktuální průvodce pořídíte na internetu nebo U kosti. Na levém je tolerovano použití magnesia, na pravém břehu jak kde. Na levem břehu doporučuji sektory Indiánka a Sierra Madre nebo František pro začínající lezce, Mordor pro silnější. Na pravém břehu pro silné Trůn a Zrcadlo pro slabší viz průvodce. Je vhodné se pro orientaci zeptat přítomných lezců, kteří rádi pomohou nebo jít s někým, kdo ví, abyste nelezli na jinou stěnu než jste si předsevzali. Labák ma vlastní stupnici obtížnosti viz.... Doporučuji na začátku přepočítat ekvivalent a pak už zůstat v labácke stupnici prostě i když vám třeba vyjde, že byste měli lézt IX a, tak můžet e m&iacu te;t problém vylézt VIII a, kvůli odlezům a strachu nebo stylu lezení. Takže není to o tom papírově na ní mám, ale zda cesta a hlava pustí či nikoliv.

Speed

 

   

 
 
CELKOVÁ PŘEVODOVÁ TABULKA
XII a8c až 8c+
XI c8b+ až 8c
XI b8b až 8b+
XI a8a+ až 8b
X c8a až 8a+
X b7c až 8a
X a7b+ až 7c
IX c7b až 7b+
IX b7a až 7b
IX a7a
VIII c6c+
VIII b6b až 6c+