Zveřejněno 8. 6. 2023

Ve dnech 12. - 14. května jsem se zúčastnil doškolení instruktorů Českého horolezeckého svazu z první pomoci a záchrany. Kurz se uskutečnil v areálu penzionu Poslední míle na Milovech a ve známé cvičné skalní oblasti Drátníku na Českomoravské vrchovině. Jako lektoři metodické komise zde působili Martin Honzík - vedoucí zdravotnický záchranář Letecké záchranné služby Hradec Králové a MUDr. Pavel Neumann, lékař ARO Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a lékař letecké záchranné služby Ústí nad Labem.

 

Sraz všech dvaceti účastníků byl v pátek večer, kdy jsme se sešli při společné večeři. Pak nás lektoři seznámili s celkovým programem kurzu a závěrečným praktickým přezkoušením. Po večeři jsme se v sousední budově zúčastnili výukového bloku z první pomoci a prvotního vyšetření zraněného. Pak jsem odjel na rodinnou chalupu, kterou máme v nedaleké obci Březina pod Čtyřmi Palicemi. V sobotu dopoledne jsme absolvovali výukový blok z resuscitace s praktickým nácvikem na umělé panně, tzv. andule. Po obědě následovaly záchranné techniky na Drátníku. Po večeři nám lektoři promítali slejdy a videa z různých situací ze záchrany na skalách a z lavin. Dále jsme se seznámili s následky výškové nemoci, podchlazení a omrzlin.

 

V neděli dopoledne jsme prováděli nácvik ošetřování úrazu jako např. zlomená noha, zraněná ruka a krvácení z otevřených ran. Po obědě pak bylo praktické přezkoušení z první pomoci, resuscitace a lanových záchranných technik. Vzhledem k tomu, že jsme se dobře připravovali, tak jsme zkoušky zvládli všichni. Kurz byl na vysoké odborné úrovni a jsem rád, že jsem na něm byl. Zase jsem si osvěžil vědomosti získané na kurzech v minulých letech a vím, že v případě nějakého úrazu jsem schopen poskytnout svoji laickou pomoc.

Honza "Hrbson" Hrbáček - instruktor skalního lezení ČHS