Zveřejněno 8. 6. 2023

Pro tento rok jsme se rozhodli si zvýšit kvalifikaci z Instruktora Sportovního lezení na Instruktora Skalního lezení. Na kurz jsme se přihlásili ve složení Pavel Beneš, David Gritz, Michal Karoľ a Filip Smilek. Z ostatních oddílů se na kurz přihlásilo dalších pět zájemců.

 

 

První blok se konal v půlce května od pátku do neděle na Vysočině v oblasti Drátníku. Využili jsme zázemí penzionu Poslední míle, odkud jsme vyráželi do skal. Sraz byl stanoven na 10h, proběhlo představení lektorů z ČHS - Karla Kříže a Michaela Hrona a nás jako účastníků. Po revizi lezeckého materiálu jsme začali s metodikou a hodnocením z uzlovacích technik. Odpoledne jsme strávili lezením vstupních cest.

 

 

V sobotu jsme ve skalách probrali různé druhy navazování na lano. Slaňování se sebejištěním a organizace slanění. Jištění prvolezce, druholezce, blokaci polovičního lodního uzlu a použití jistících pomůcek. Nacvičovali jsme zakládání vklíněnců a friendů. Jistící stanoviště ve fixních bodech a pojištění štandu, pokud není osazen řetěz.

 

 

V neděli jsme ve skalách nacvičovali budování štandu z vlastního jištění a práci při dolezu a odlezu parťáka ze stanoviště. Důležitou částí byla práce s polovičními a dvojitými lany. Celý prodloužený víkend nám přálo počasí, tak jsme se odpoledne v dobré náladě rozloučili a rozjeli se do svých domovů. Další blok bude probíhat začátkem června na Rabštejně.

 

 David