Zveřejněno 7. 9. 2014

V průběhu měsíce května a června letošního roku se uskutečnil kurz instruktorů sportovního lezení (SCI), který pořádala metodická komise Českého horolezeckého svazu. Z našeho oddílu se kurzu zúčastnili Jirka Havel, Petr Hohn, Roman Rajcszányi a Ivo Řeřucha. Kurz probíhal ve třech víkendových blocích.

 

První blok byl zahájen v pátek 9. května odpoledne na umělé stěně v tělocvičně Univerzity obrany Brno na Staňkové ulici a obsahoval přijímací zkoušky z vylezení cesty klasifikace 5, základních znalostí jištění a vázání uzlů. Po přijímacím řízení následovala výuka dovedností v jištění s různými blokanty, výuka chytání pádů, rušení vratného bodu apod. Ve zbývajících dvou dnech kurs probíhal na umělé stěně DURO v Brně - Maloměřicích a na stěně Univerzity obrany. Jako hlavní lektor působil vedoucí kurzů metodické komise Českého horolezeckého svazu a horský vůdce UIAGM Mgr. Karel Kříž, kterému asistoval další člen metodické komise Ondřej Nádvorník, taktéž horský vůdce UIAGM.

 

 

 Ondra Nádvorník a vedoucí kurzu Karel Kříž vysvětlují metodiku jištění

 

 

Druhý blok se uskutečnil o víkendu 15. – 18. května na Českomoravské vysočině v oblasti Žďárských vrchů s ubytováním v pensionu Dlouhá míle a byl 4-denní.

Probírali se všechny záchranářské techniky, kladem bylo, že všechna témata se cvičila prakticky.

 

Jako lektoři působili zkušení lékaři ze zdravotnických záchranných služeb pod vedením MUDr. Jany Kubalové, prezidentky lékařské komise Českého horolezeckého svazu. Zkoušky probíhaly jak v pensionu, tak i prakticky v terénu, kde jsme např. museli transportovat zraněné až na vzdálenost 1,5 km na uměle vytvořených nosítkách, poskytnout odbornou první pomoc a vyhodnotit danou situaci.

 

Získali jsme velmi cenné rady a znalosti jak v ošetření zraněných, tak i jak efektivně vybavit lékárničku pro pobyt v horách.

 

Závěrečný třetí blok probíhal o víkendu 30. května až 1. června ve skalním lezeckém terénu Srbsko u Berouna (nedaleko Prahy). Lektorem a závěrečným zkoušejícím byl opět Mgr. Karel Kříž. Probírala se zde především metodika lezení a jištění. Závěrečné zkoušky se skládaly z vylezení cesty obtížnosti 5+ na prváka a potom z praktického předvedení vybraného tématu (použití prusíku při slaňování, výuka jištění, používání jistítek a blokantů apod.). Kurz absolvovalo 11 účastníků. Z našeho oddílu zkoušky zvládli všichni účastníci a obdrželi titul instruktor sportovního lezení ČHS. Získali jsme mnoho znalostí z vedení výcviku nováčků a z poskytování první pomoci i v náročném horském terénu.

 

Zpracoval Petr Hohn